Profiel Sheila Chin

Profiel Sheila Chin

Ik ben een ervaren verbindende en resultaatgerichte manager. Ik houd van complexe sturingsvraagstukken en stuur op resultaat en verbinding.
Mijn missie is het vergroten van de slagvaardigheid van organisaties door het efficiënter en opgavegericht maken van de bedrijfsvoering en control. Ik werp een heldere blik op sturingsvraagstukken. Ik koppel de bedrijfsdoelstelling aan de gewenste bedrijfscultuur en richt vervolgens de benodigde structuur en processen in. Ik krijg mensen in beweging door mijn mensgerichtheid te combineren met een zakelijke aanpak. Ik creëer rust, inzicht en overzicht. 
Mijn expertise is management control. Dit is het beïnvloeden/sturen van cultuur en gedrag in organisaties, met gebruikmaking van sturingsinstrumenten om gestelde doelen te halen.
Mijn carrière in vogelvlucht….
Na mijn studie bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, ben ik mijn carrière begonnen als Interim Professional Finance  bij Yacht. Daar heb ik diverse opdrachten gedaan voor o.a. De Nederlandsche Bank, Argonaut en de Gemeente Amsterdam. Ik heb ruim 10 jaar gewerkt voor stadsdeel Zuidoost gemeente Amsterdam. Ik heb daar gewerkt als hoofd financiën en directeur bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarnaast ben ik namens de stadsdelen van de gemeente Amsterdam stuurgroeplid geweest voor stedelijke ontwikkeling rondom informatievoorziening. In 2015 heb ik de overstap gemaakt naar de gemeente Almere als dienstcontroller Sociaal Domein. Ik wou mijn kennis en ervaring op het vlak van bedrijfsvoering gaan inzetten bij een andere gemeente en in het bijzonder voor de gedecentraliseerde taken (WMO en jeugd) binnen het sociaal domein.
Rode draad in mijn carrière is het verbinden van de bedrijfsdoelstelling aan de gewenste organisatiecultuur en het daarop inrichten van de structuur en processen. Ik heb diverse teams en afdelingen opgebouwd, organisatiebrede ontwikkeltrajecten opgezet en bezuinigoperaties getrokken. Centrale vragen waren het resultaatgerichter en professioneler maken van de organisatie.
Mijn ervaring is dat organisaties onevenredig veel tijd kwijt zijn met het plannen en checken terwijl de wens is om resultaatgerichter en slagvaardiger te zijn. Kortom meer nadruk op de DO en ACT. De nadruk op Plan en Check gaat vaak gepaard met een technocratische bedrijfsvoering. Dit leidt er in de praktijk vaak toe dat de bedrijfsdoelstelling niet worden gerealiseerd.
Om de bedrijfsdoelstelling te realiseren is een integrale benadering van sturingsvraagstukken nodig. Door mijn ruime ervaring als staf- en lijnmanager in complexe organisaties en achtergrond als controller kan ik de verbinding leggen tussen de organisatie en het sturingsinstrumentarium. Deze kennis en ervaring wil ik breder inzetten, dit is voor mij de reden geweest om Bprinciple Consultancy op te richten.

 

  

.