Introductie

Bprinciple consultancy is een netwerkorganisatie die maatwerk sturingsoplossingen ontwikkelt voor o.a. overheidsorganisaties, zorginstellingen en non-profit organisaties. Dit doen wij door het inzetten van specialisten op het vlak van bedrijfsvoering waaronder financiën & control, Business Intelligence en Human Resources.

Resultaatgericht sturen en verbinden

Ons interim management en advies is gericht op het efficiënter en opgavegericht  maken van de bedrijfsvoering om publieke waarde te creëren. We zijn gespecialiseerd in het inrichten van duurzame resultaatsturing door het verbinden van de bedrijfsdoelstelling aan de organisatiecultuur en -structuur.

Wij bieden oplossingen voor vraagstukken zoals:

  1. Opbouwen en inrichten van bedrijfsvoeringsafdelingen;
  2. tijdelijke vervanging managementfuncties bedrijfsvoering & control;
  3. resultaatgerichter maken van de organisatie;
  4. optimaliseren van het sturingsinstrumentarium en gebruik hiervan; 
  5. verlagen van de overhead kosten.

Onze business principles

1. Duurzaamheid door diversiteit: diversiteit qua expertise en achtergrond stelt ons in staat om beter aan te sluiten op de behoefte van de klant en innovatief te zijn;

2. oogst wat je zaait: wij investeren in relaties en expertise;

3. synergie: bedrijfsstrategie + structuur + cultuur = gewenste bedrijfsresultaat;

4. Seven habits:  expertise is van waarde in combinatie met de 7 habits (covey).