Introductie

Resultaatgericht sturen en verbinden

Interim management en advies gericht op het verbeteren van de effectiviteit van
uw bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen. Gespecialiseerd in het inrichten van duurzame resultaatsturing door het verbinden van de bedrijfsdoelstellingen aan de organisatiestructuur en -cultuur.
resultaat

Wij bieden de oplossingen voor vraagstukken zoals:

  1. Uw organisatie is onvoldoende resultaatgericht;
  2. De verbinding met organisatieontwikkeling ontbreekt, waardoor de gewenste cultuur verandering niet wordt gerealiseerd;
  3. Sturingsinstrumenten zijn ontoereikend en worden niet optimaal gebruikt door het management;
  4. Processen zijn niet optimaal ingericht;
  5. De overhead kosten zijn te hoog.